AUTHOR
Lubbatu Maitafsir
[advert panel]
TAREEQ!Written by Lubbatu MaitafsirPublished on 2019-01-03 23:26:49Category Mystery/Thriller
4427
0
0
0
Rashin bada cikakkiyar tarbiyya daga wurin iyaye na jefa ‘ya’ya cikin ukuba da wahalar rayuwa. Ku bi labarin Tareeq, yana cike da koyarwa, wa’azantarwa da kuma tsoratarwa. tags: Tarbiyya #tausayi #jarraba Read more...
Total Pages: 1
Curent Page: 1
Total Items: 1
Items per Page: 10
Offset 0